• Trang Web của Hội hữu nghị Việt nam – Hungary được xây dựng nhằm mục đích giới thiệu hoạt động của Hội và là địa chỉ tin cậy cho mọi tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc xây dựng tình hữu nghị giữa Việt nam và Hungary.

 

News
Chương trình biểu diễn nghệ thuật Đoàn Duna (Hungary) [Tin tức]
Đoàn nghệ thuật dân tộc Duna (Hungary) [Tin tức]
Rượu UNICUM có mặt ở Việt Nam [Tin tức]
Video buổi gặp mặt truyền thống năm 2013 [Tin tức]
Kêu gọi tài trợ năm 2013 [Tin tức]
Giấy mời hội viên dự Gặp mặt truyền thống năm 2013 [Tin tức]
Search   


Shortcuts
Tin tức - Sự kiện
Thông tin Hội viên và các bạn bè
Thông tin Văn hoá - Khoa học Công nghệ
Thông tin Kinh tế