Chc mừng thiếu tướng Đo Hữu Nghĩa


Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary nhiệt liệt chc mừng cựu sinh vin Đại học Kỹ thuật Budapest Hungary Đo Hữu Nghĩa được phong hm Thiếu tướng Tư lệnh lăng Chủ tịch Hồ Ch Minh.