Phiên họp lần 1


      Ngày 22 tháng 3 năm 2003 Ban chấp hành trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary nhiệm kỳ 2 đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Quang, chủ tịch Hội.

      Theo đề nghị của đồng chí chủ tịch, hội nghị đã nhất trí bầu bổ sung đ/c Châu Vân Anh, chuyên viên Ban Châu Âu của Liên hiệp, thư ký chuyên trách Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary, vào Ban chấp hành trung ương Hội.

      Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 phó chủ tịch Hội, 9 uỷ viên thường vụ, cử Ban Thư ký gồm tổng thư ký, thư ký thường trực và 10 uỷ viên, Ban Kinh tế gồm 9 thành viên và Ban Văn hoá-Thông tin gồm 11 thành viên (danh sách in kèm theo quyết định ở các trang sau).

      Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary (toàn văn in ở trang sau) và kế hoạch công tác năm 2003.