Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần III


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HUNGARY

(lần thứ III – nhiệm kỳ 2008-2013)

 

    Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary lần thứ III, nhiệm kỳ 2008-2013, họp tại thủ đô Hà Nội ngày 1 tháng 11 năm 2008. Về dự Đại hội có: đại biểu các cơ quan trung ương, lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, đại diện các địa phương và các Hội Hữu nghị Việt Nam – Nga, Việt Nam – các nước Đông Âu, gần 100 đại biểu chính thức đại diện cho các chi hội thành viên, các hội viên tiêu biểu từ các địa phương trong cả nước. Đại hội còn đón tiếp đại sứ Hungary, đại diện các tổ chức kinh tế xã hội Hungary đang hoạt động tại Việt Nam.Đại hội đã khẩn trương làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, và nghị quyết các nội dung sau:

    Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ II (2003-2008), phương hướng nhiệm kỳ III (2008-2013), sửa đổi Điều lệ tổ chức và họat động Hội và Báo cáo tài chính nhiệm kỳ II. Đại hội đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị VN-Hungary nhiệm kỳ II và quyết tâm trong nhiệm kỳ 2008-2013 đạt được kết quả mới đáp ứng nguyện vọng của hội viên.

    1. Bầu BCH Trung ương Hội nhiệm kỳ III (2008-2013) gồm 37 người do ông Nguyễn Đăng Vang, phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, lam chủ tịch. Đại hội mời ông Trần Đình Hoan, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng CSVN, nguyên chủ tịch đầu tiên Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary, làm chủ tịch danh dự của Hội.

    2. Đại hội giao quyền cho BCH TW Hội khóa III tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội và kêu gọi các tổ chức thành viên, các hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội đóng góp nhiều cho công tác ngoại giao nhân dân.

    3. Đại hội chân thành cám ơn các cơ quan trung ương và địa phương, ĐSQ Hungary tại Việt Nam, ĐSQ Việt Nam tại Hungary, đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt để Hội hoàn thành nhiệm vụ và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ.  

Hà Nội ngày 1 tháng 11 năm 2008