Mời Gặp Mặt Thường Niên Năm 2009GIY MI

 

 

Hội hữu nghị Việt NamHungary  trân trọng  kính mời:

 

Tòan thể  hội viên  Hội Hữu nghị Việt Hung

 

tới dự cuộc gặp mặt thường niên năm 2009 nhân dịp các ngày Quốc khánh hai nước

 

Thời gian:       từ 9 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2009 ( thứ Bảy )

Địa điểm:        Hội trường A1+A2 Vườn Bách thảo-Hà Nội

                        Số 3 Hoàng Hoa Thám (số 2 Ngọc Hà), Hà Nội.

 

Chương trình buổi gặp mặt:

- Từ  9h00 đến 11h00:   Giao lưu hữu nghị Việt nam –Hungary

                        - Từ 11h00:                    Tiệc cốc tay.

 

Đề nghị các hội viên thông báo tiếp cho các hội viên khác cùng tới dự cho đông đủ.

 

 

                                                                        T/M Hội Hữu nghị Việt-Hung

                                          Chủ tịch Nguyễn Đăng Vang