Thông tin về Đoàn Khảo sát của Tổng cục Thống kê Việt Nam tại Hungari


Được sự giúp đỡ của cơ quan Hỗ trợ Phát triển quốc tế Hung-ga-ri (HUNIDA) và Bộ Ngoại giao Hung-ga-ri. Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã cử đoàn cán bộ cao cấp sang học tập nghiên cứu về “Nền kinh tế chưa được quan sát” từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2005.

Đoàn gồm 10 cán bộ có kinh nghiệm do đồng chí Bùi Bá Cường – Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia làm trưởng đoàn. Trong đoàn khảo sát lần này có 4 thành viên đã từng học tập tại Hung-ga-ri trong những năm cuối của thập kỷ 60 và đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Thời gian 10 ngày ở Hung-ga-ri, Đoàn đã tới thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê Trung ương, Bộ Lao động, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng nhà nước, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính. Đoàn đã học tập được những kinh nghiệm của bạn về lĩnh vực cần quan tâm và trao đổi với các cơ quan của bạn về những thành tích đãđạt được trong lĩnh vực thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham quan, nghiên cứu.