Kế hoạch công tác năm 2005


1. 1/2005: Họp Ban Chấp hành nhằm tổng kết hoạt động năm 2004, bàn kế hoạch hoạt động 2005.

2. Thành lập Hội HN Việt-Hung Tỉnh Nam Định, Quý II/2005.

3. Tổ chức gặp gỡ với Đoàn đại biểu Trường Đạo học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest vào tháng 3/2005.

4. 4/2005: Mời một số bạn Hung đã tích cực đoàn kết ủng VN trong những năm kháng chiến sang dự các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam.

5. Thực hiện chủ trương “uống nước nhớ nguồn”, Hội tổ chức trao tặng Huân Huy chương cho các bạn Hung vào dịp nói trên.

6. Tiếp tục tăng cường phối hợp với Hội người Việt và Hội doanh nghiệp VN tại Hungary làm cầu nối đẩy mạnh các hợp tác về kinh tế hai bên, trong đó tích cực thúc đẩy đầu tư của Việt kiều về nước.

7. 8/2003: Tổ chức gặp mặt nhân dịp quốc khánh Việt Nam và Hungary.

8. 9/2005: Mời một số bạn Hung đã tích cực ủng hộ VN trong công cuộc xây dựng đất nước sang tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Quốc khánh VN.

9. 9/2005: Thực hiện chủ trương “uống nước nhớ nguồn”, Hội tiếp tục tổ chức trao tặng Huân Huy chương cho các bạn Hung vào dịp nói trên.

10. Trên cơ sở khai thác hợp tác với các đối tác tại Hung trong 6 tháng đầu năm, Hội sẽ tiến hành triển khai các hoạt động cụ thể được sự nhất trí của các bên vào 6 tháng cuối năm ( sẽ cập nhật sau).