Tài trợ và học bổng cho trường Cao Đẳng CN Việt - Hung


Buổi gặp mặt truyền thống năm 2010 được tổ chức tại Trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung (số 1 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, trên đường đi Ao Vua). Dưới đây là các khoản tài trợ và học bổng được trao cho trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung.

  1. Ngân hàng TMCP Liên Việt do Ông Trần Việt Trung  (Phó chủ tịch Hội Hữu Nghị  Việt Hung)  làm Tổng giám đốc tài trợ cho Ký túc xá sinh viên 50 ti vi màu 21"

  2. Học bổng của Ngân hàng TMCP Liên Việt cho sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng (10 năm). Mỗi năm 10 xuất x 3.000.000VNĐ/xuất = 30.000.000 VNĐ/năm

  3. Học bổng của Công ty CP Đầu tư Tài chính  Bất động sản TÔGI do Ông Trần Việt Trung  làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho sinh viên xuất sắc của trường (10 năm). Mỗi năm 10 xuất x 2.500.000VNĐ/xuất = 25.000.000 VNĐ/năm