Danh mục sách tặng trường Cao đẳng Việt Nam-Hungary


Buổi gặp mặt truyền thống năm 2010 được tổ chức tại Trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung (số 1 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, trên đường đi Ao Vua). Dưới đây là danh mục sách được tặng cho trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung.

Danh mục sách

tặng trường Cao đẳng Việt Nam-Hungary


ngày 21-08-2010
Thứ

tự

Tác giả và tên sách

Nhà XB,

năm XB

Số

cuốnTÁC GIẢ LÀ NGƯỜI TỐT NGHIỆP HOẶC ĐÃ THỰC TẬP Ở HUNGARY
PGS. TS. Ng. Quang Dong:

Kinh tế lượng (chương trình nâng cao)

Khoa học và

Kỹ thuật, 2007

1

PGS. TS. Ng. Quang Dong:

Bài tập Kinh tế lượng

Khoa học và

Kỹ thuật, 2008

1

TS. Lê Thanh Dũng:

Sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông dành cho các nhà quản lý

Bưu điện,

2008

1

Bùi Huy Hiền:

Bài tập đại số đại cương

(tái bản lần thứ 5)

Giáo dục,

2009

1

Ng. Gia Hiểu:

Kỹ thuật số

Thống kê,

2006

1

Ng.V.Nghị - Ng. Cảnh Lương:

Phương pháp giải bài tập toán cao cấp.

Tập 1: Bài tập đại số (in lần thứ tư)

Khoa học

và Kỹ thuật,

2009

1

PGS. TS. Thái Hồng Nhị:

Hệ thống thông tin vệ tinh (tập 1)

Bưu điện

2008

1

PGS. TS. Thái Hồng Nhị:

Hệ thống thông tin vệ tinh (tập 2)

Bưu điện

2008

1

GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn (chủ biên):

Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học và Truyền máu ứng dụng trong lâm sàng (tái bản lần thứ 1)

Y học,

2009

1

GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn (chủ biên):

Bài giảng Huyết học-Truyền máu sau đại học (tái bản lần thứ 1)

Y học,

2006

1

PGS.TS Đặng Thành Phu:

Turbo Assembler & ứng dụng

(tái bản lần thứ 5)

Khoa học

và Kỹ thuật,

2007

1

PGS.TS Đặng Thành Phu:

Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler

(tái bản lần thứ 4, có sửa chữa)

Khoa học

và Kỹ thuật,

2007

1

T.S. Phạm Thế Quế:

Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân tán

Thông tin và

Truyền thông, 2010

1

GS. TS. Ng. Huy Sinh:

Giáo trình Vật lý Cơ-Nhiệt đại cương.

Tập 1: Cơ học

Giáo dục

Việt Nam

2010

1

GS. TS. Ng. Huy Sinh:

Giáo trình Vật lý Cơ-Nhiệt đại cương.

Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Giáo dục

Việt Nam

2010

1

PGS. TS Ng. Quốc Trung:

Xử lý tín hiệu và lọc số.

Tập 1: Chương trình cơ bản

Khoa học

và Kỹ thuật,

2008

1

PGS. TS Ng. Quốc Trung:

Xử lý tín hiệu và lọc số.

Tập 2: Chương trình tổng hợp và thiết kế các bộ lọc số.

Khoa học

và Kỹ thuật,

2008

1

PGS. TS. Hoàng Đình Tuấn:

Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế

Đại học Kinh tế

Quốc dân, 2007

1

Phương Xuân Nhàn – Hồ Anh Túy:

Lý thuyết mạch. Tập 1

Khoa học và

Kỹ thuật, 2009

1

Phương Xuân Nhàn – Hồ Anh Túy:

Lý thuyết mạch. Tập 2

Khoa học và

Kỹ thuật, 2008

1

Ng. Minh Chương (Chủ biên) – NVK, KVN, NVT, Ng. Tường:

Giải tích số (tái bản lần thứ 3)

Giáo dục,

2009

1

TS. Nguyễn Ngô Việt:

Quản lý viễn thông và công nghệ thông tin – Những vấn đề cần quan tâm

Bưu điện,

2006

1

Mai Thế Nhượng – TS. Nguyễn Ngô Việt:

Những vấn đề thiết yếu về công nghệ viễn thông hiện đại

Bưu điện,

2006

1

TS. Nguyễn Ngô Việt (biên dịch)

Kinh tế Internet

Bưu điện,

2001

1

TS. Nguyễn Ngô Việt (hiệu đính)

Quản lý Viễn thông, Phát thanh và Truyền hình

Bưu điện,

2003

1

TS. Nguyễn Ngô Việt (hiệu đính)

Viễn thông thế kỷ 21: Công nghệ và quản lý

Bưu điện,

2003

1

TS. Nguyễn Ngô Việt (hiệu đính)

Kinh tế viễn thông

Bưu điện,

2003

1

Ng. Đình Trí (Chủ biên)- L. Tr. Vinh –

Dương Thủy Vỹ:

Bài tập toán học cao cấp, tập 1

(tái bản lần thứ 2)

Giáo dục,

2008

1SÁCH DỊCH
Bödők Zsigmond:

Những người Hungary đoạt giải Nobel

(Giáp Văn Chung dịch)

Tri thức,

2009

5

Gárdonyi Géza:

Nàng Iđo

(Hà Anh My dịch)

Thanh Niên,

2009

3

Gárdonyi Géza:

Những ngôi sao Eghe

(Lê Xuân Giang dịch và giới thiệu, 2 tập)

Thanh Niên,

2010

1

Gárdonyi Géza:

Tâm hồn bí ẩn

(Hà Anh My dịch)

Thanh Niên,

2009

5

Jókai Mór:

Con trai người có trái tim đá

(Lê Xuân Giang dịch)

Thanh Niên,

2010

7

Kosztolányi Dezso:

Nerô nhà thơ bạo chúa

(Lê Xuân Giang dịch)

Thanh Niên,

2009

4

Lévai Balázs:

Thế giới là một cuốn sách mở

(Giáp Văn Chung dịch)

Nhã Nam

+ Văn học,

2009

4

Molnár Ferenc :

Những cậu con trai phố Pál

(Vũ Thanh Xuân dịch)

Thanh Niên,

2010

4

Móricz Zsigmond:

Đứa trẻ mồ côi

(Trương Đăng Dung dịch)

Thanh Niên,

2009

4

Karinthy Frigyes:

Tấm gương cong

(Ng. Hồng Nhung dịch)

Thanh Niên,

2009

4TẠP CHÍ
Tạp chí Văn học nước ngoài,

số chuyên đề về Hungary

Hội Nhà Văn

2010

10