Chùm ảnh tại buổi gặp mặt truyền thống 2010


Buổi gặp mặt truyền thống năm 2010 được tổ chức tại Trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung (số 1 Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, trên đường đi Ao Vua). Dưới đây là một số ảnh chụp trong buổi gặp mặt truyền thống.