Danh sách tài trợ
Buổi gặp mặt thường niên của các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary năm  2014


Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm sau đã  chuyển tiền tài trợ hoặc đăng ký tài trợ cho Buổi gặp mặt thường niên của các thành viên Hội  năm nay:


* Anh Trần Việt Trung 10 triệu đồng
* Anh Võ Văn Mai 10 triệu đồng
* Anh Phạm Viết Sơn 5 triệu đồng
*
Anh Phan Việt Quân 5 triệu đồng
*
Anh chị Nguyễn Ngô Việt - Đỗ Phương Mai 2 triệu đồng
*
Anh Vũ Văn An (Hải Phòng) 5 triệu đồng
*
Anh Nguyễn Như Hùng 5 triệu đồng
*
Anh chị Đặng Ngọc Hoản - Phạm Thị Thủy 5 triệu đồng
*
Anh Lê Quốc Bảo (Hungary) 7 triệu đồng và mời rượu Hungary
*
Anh Hoàng Quý Thân 1 triệu đồng
*
Anh Phạm Thượng Cát
1 triệu đồng
*
Anh Nguyễn Đăng Vang 3 triệu đồng
*
Anh Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc-Chủ tịch HĐQT Khu Du lịch sẽ tài trợ một phần cho buổi gặp mặt  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin tài trợ của các nhà hảo tâm cho Buổi gặp mặt của Hội năm nay.


Hội Hữu nghị Việt Nam Hungary