Kế hoạch  hoạt động của Ban Kinh tế


 1.  T́m nguồn kinh phí cho In bản tin của Hội Việt - Hung

2. T́m nguồn kinh phí  cho Xây dựng Web site Hội Việt-Hung

3. Giới thiệu các dịch vụ cho các hội viên :

      Giới thiệu trên trang Web của Hội

       Dịch vụ Biểu diễn nghệ thuật

4. Tổ chức gặp mặt toàn thể hội viên

5. Tổ chức Đêm văn hoá Viiệt - Hung

6. Ngày văn hoá Việt nam tại BUDAPEST

7. Vận động  góp cổ phần vào 1-2 doanh nghiệp sinh lời, liên quan đến Hungary

8.  Tổ chức gặp mặt Đại sứ mới

9.  Chuẩn bị kế hoạch hoạt động tŕnh BCH

10.  Thu phí hội viên và quản lư quĩ Hội

 11. Tổng kết hoạt động tài chính gửi BCH

 

Mọi chi tiết xin liên hệ với  Ông  Trần Việt Trung e-mail: viet-trung@hn.vnn.vn